Trezno o alkoholu: moč najstništva!

Trezno o alkoholu: moč najstništva!

V Sloveniji do pitja alkohola gojimo izjemno strpen odnos, podatki in izkušnje pa kažejo na precejšen obseg tveganega vedenja mladostnikov glede pitja alkohola že v starostnem obdobju od 12 do 18 let.

Obstajajo številni programi za odrasle, ki so že obremenjeni z alkoholom, za otroke in mladostnike pa praviloma ni poskrbljeno. Ker je bolje preprečevati kot zdraviti, želimo mladostnike ter njihove starše in druge pomembne odrasle nagovoriti z družbeno odgovornim preventivnim programom, ki smo ga poimenovali “TREZNO O ALKOHOLU: moč najstništva”.

Na splošno vse raziskave v Sloveniji kažejo, da je uživanja alkohola dosti med vsemi starostnimi skupinami in da se pitje začne zgodaj. Zato menimo, da se splača osredotočiti na populacijo prednajstnikov in mladostnikov ter njihovih staršev in drugih pomembnih odraslih, ki imajo nanje največji vpliv, in sicer tako, da jim pomagamo krepiti najpomembnejši element psihološkega »imunskega sistema« – samospoštovanje.

Ker projekt izvajamo že več let (od leta 2015), smo iz naše dosedanje analize oddanih vprašalnikov na primer ugotovili, da učenci poročajo, da so svojo prvo alkoholno pijačo večinoma poskusili že med 9. in 10. letom, večinoma pri prijateljih (42%) in starih starših (35%). Zaskrbljujoča sta podatka, da se je 10% učencev prvič opilo pri 12 letih in da obstaja skupina otrok med 12. in 14. letom (10 %), ki navajajo, da so se napili že vsaj dvanajstkrat.

Nedavni razvoj dogodkov med pandemijo covid 19 je slovensko mladino še dodatno obremenil s tem, da ji je znaten del časa odvzel skoraj vse možnosti za živo socialno interakcijo. Stopnje samouničujočega vedenja na vseh ravneh so se izjemno povečale (po nekaterih ocenah celo za 30 – 50 %). Zloraba alkohola je visoko na tem seznamu in čeprav služi kot blažilec občutenje bolečin in frustracije, hkrati krepi občutek nemoči in poraza, kar posledično poveča potrebo po alkoholu in s tem sklenjuje začarani krog. To vse so razlogi, zaradi katerih se je potrebno še bolj osredotočiti na najstnike in njihove pomembne odrasle. Celosten pristop omogoča najboljše rezultate pri delu s (pred)najstniki, zato v naš projekt ne vključujemo le staršev in starih staršev, temveč tudi strokovnjake, ki z njimi preživijo največ časa – njihove učitelje/ice in strokovne delavce na šolah.

 

spletnimi predavanji (za odrasle), s pogovornimi večeri v živo (za starše in otroke hkrati) ter z delavnicami za mladostnike (spletnimi in v živo) želimo informirati in ozaveščati o različnih medsebojno povezanih temah glede alkohola, njegove uporabe in zlorabe ter osnovnih dejavnikih tveganja in zaščite. Udeležbo želimo ponuditi vsem trem relevantnim ciljnim skupinam: staršem in starim staršem, otrokom/mladostnikom ter pedagoškim/strokovnim delavcem, ki delajo z mladostniki.

 

Odziv sodelujočih – mladostnikov, njihovih staršev in učiteljev – je vsekozi odličen, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z izvajanjem programa. Zadovoljni smo, ker smo s projektom prispevali k spodbujanju odgovorne drže do alkohola, kar je temeljni namen projekta.